1. số hạng chứa x^10 trong khai triển (2x^3-căn2/x^2)^10 2. có 4 HS khối 10, 5HS khối 11, 6 HS khối 12. Chọn 3 HS. Tính xác suất sao cho: a) thuộc 3 k

Question

1. số hạng chứa x^10 trong khai triển (2x^3-căn2/x^2)^10
2. có 4 HS khối 10, 5HS khối 11, 6 HS khối 12. Chọn 3 HS. Tính xác suất sao cho:
a) thuộc 3 khối khác nhau
b) đúng 1 HS khối 10
c) có ít nhất 2 HS khối 12
d) có ít nhất 1 HS khối 10 và 1 HS khối 11
e) có 2 HS cùng khối
f) các HS cùng khối

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-08-31T17:20:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:22:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1) 

  $\begin{array}{l}
  {\left( {2{x^3} – \frac{{\sqrt 2 }}{{{x^2}}}} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{{.2}^{10 – k}}.{x^{30 – 3k}}.{{\left( { – \sqrt 2 } \right)}^k}.{x^{ – 2k}}} \\
   = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{{.2}^{10 – k}}.{{\left( { – \sqrt 2 } \right)}^k}.{x^{30 – 5k}}.} \\
  {x^{10}} \Rightarrow 30 – 5k = 10 \Rightarrow k = 4 \Rightarrow hệ\,số:C_{10}^4{.2^6}.{\left( { – \sqrt 2 } \right)^4} = 53760
  \end{array}$

  2)

  a) 3 hs thuộc 3 khối khác nhau có: 4.5.6=120 cách chọn

  b) đúng 1 hs khối 10 có: $C_4^1.C_{11}^2 = 220$ cách chọn

  các ý còn lại bạn tách ra câu khác nhé

  0
  2021-08-31T17:22:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn tham khảo nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )