1, so sánh a, 1 và √3 -1 b, √ √ 48 -16 √3 và √3 – √2 2, tìm x; y biết √x+y-2 = √x + √y -2

Question

1, so sánh
a, 1 và √3 -1
b, √ √ 48 -16 √3 và √3 – √2
2, tìm x; y biết √x+y-2 = √x + √y -2

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-15T23:44:48+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:45:53+00:00

  Đáp án:

  1 > √3 – 1

  √3 – √2 > √√48 – 16√3

  X = 4

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )