1 So sánh xã hội phong kiến phương đông và phương Tây 2 Sự thành lập nhà lý ? chính sách đối ngoại đối nội của nhà Lý

Question

1
So sánh xã hội phong kiến phương đông và phương Tây
2
Sự thành lập nhà lý ? chính sách đối ngoại đối nội của nhà Lý

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-08-22T01:37:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:38:34+00:00

  1)* Phương Đông
  – Thời gian hình thành sớm, kết thúc muộn.
  – Chế độ quân chủ tập quyền, vua có quyền lực tối cao.
  – Nền kinh tế dựa trên Nông nghiệp là chính, kết hợp thủ công nghiệp.
  – Xã hội phân chia 2 giai cấp chính: Địa chủ và nông dân.
  *Phương tây
  – Ra đời muộn, kết thúc sớm
  – Chế độ dân chủ, quyền lực do 1 hay nhiều nhóm quyết định.
  – Kinh tế dựa trên thương nghiệp, buôn bán là chính.
  – Gồm chủ nô và nô lệ là chính.

  2)

  *Sự thành lập nhà Lí:
  – Sau khi nhà Tiền Lê suy yếu , năm 1005, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua và năm 1009, ông mất.
  – Năm 1010 Lí Công Uẩn lên ngôi vua dời đô từ Hoa Lư( Ninh Bình) về Đại La(Thăng Long- Hà Nội)

  *Chính sách đối nội,đối ngoại:

  -Đối nội: xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Nhà Lý còn gả các công chúa và ban chức tước cho các tù trường dân tộc miền núi. Nếu người nào có ý định tách khỏi Đại Việt, nhà Lý kiên quyết trấn áp.

  -Đối ngoại:

  + Với nhà Tống, Lý Công uẩn giữ quan hệ bình thường, tạo điều kiện cho nhân dân ở hai bên biên giới có thể qua lại buôn bán.

  + Để ổn định biên giới phía nam, nhà Lý đã dẹp tan cuộc tấn công của Cham-pa do nhà Tống xúi giục. Sau đó, quan hệ Đại Việt – Cham-pa trở lại bình thường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )