1. so sánh các phân số 3/11 và 5/11 1/7 và 5/18 7/6 và 5/6 2.tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính là 0,8dm

Question

1. so sánh các phân số
3/11 và 5/11
1/7 và 5/18
7/6 và 5/6
2.tính chu vi và diện tích hình tròn có đường kính là 0,8dm

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-26T05:40:42+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:42:31+00:00

    Bài 1 : 

   a) 3 / 11  <  5 / 11

   b) 1 / 7  < 5 / 18

   c) 7 / 6  > 5 / 6

    Bài 2 :

  Bán kính hình tròn là : 

     0,8 : 2 =0,4 ( dm )

  Chu vi hình tròn là :

  0,4 x 2 x 3,14 = 2,512 ( dm )

  Diện tích hình tròn là :

  0,4 x 0,4 x 3,14 =0,5024 ( dm² )

  Đáp số : CV : 2,512 dm

                 DT : 0,5024 dm²

   

  0
  2021-10-26T05:42:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.

  3/11<5/11

  1/7<5/18

  7/6>5/6

  Diện tích: 0.8^2/4 x 3.14=0.5024

  Chu vi: 0.8 x 3.14=2.512

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )