1:so sánh các phân số bằng hai cách khác b, 4/9 và 9/4 c, 12/15 và 1 giúp mình với nhé mọi người

Question

1:so sánh các phân số bằng hai cách khác
b, 4/9 và 9/4
c, 12/15 và 1
giúp mình với nhé mọi người

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-02T20:46:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:47:20+00:00

  Mình trình bày trong hình ạ !

   

  0
  2021-10-02T20:47:31+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  b, 4/9 và 9/4

  C1 : 4/9 < 1 và 9/4 > 1

        => 4/9 < 9/4

  C2 : Ta có : 4/9 = 16/36

                    9/4 = 81/36

  Vì 16/36 < 81/36

  Nên 4/9 < 9/4

  c, 12/15 và 1

  C1 : Vì 12/5 < 1

      1=1

  =>12/5 < 1

  C2 : Ta có : 1=15/15

  Vì 12/15<15/15

  Nên 12/15<1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )