1. So sánh những điểm giống và khác nhau giữa pháp luật thời Trần và thời Lê Sơ Em đang cần gấp ạ hứa tích 5s

Question

1. So sánh những điểm giống và khác nhau giữa pháp luật thời Trần và thời Lê Sơ
Em đang cần gấp ạ hứa tích 5s

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-06T21:43:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:44:53+00:00

  Chúc học tốt!

  1-so-sanh-nhung-diem-giong-va-khac-nhau-giua-phap-luat-thoi-tran-va-thoi-le-so-em-dang-can-gap-a

  0
  2021-10-06T21:45:29+00:00

  – Giống nhau: cùng bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất, bảo vệ quyền tư hữu tài sản .

   – Khác nhau: thời Lê sơ luật pháp hoàn chỉnh và tiến bộ hơn: bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )