1 số thuộc tính cơ bản định dạng đoạn văn bản đó là , hãy chọn phương án sai ? A. Xác định hướng giấy B.Khoảng cách đến đoạn văn bản trước , sau C.Kho

Question

1 số thuộc tính cơ bản định dạng đoạn văn bản đó là , hãy chọn phương án sai ?
A. Xác định hướng giấy
B.Khoảng cách đến đoạn văn bản trước , sau
C.Khoảng cách giữa các dòng trong cùng 1 đoạn
D.Căn lề , vị trí lề văn bản ( so với lề trang )
2.Tìm câu sai trong các câu sau :
A.Chức năng thay thế chỉ cho phép thay 1 từ bằng 1 từ khác có cùng số lượng kí tự
B.Ngầm định từ được gõ vào ô Find What là “Tin-học” thì trong văn bản tất cả các từ sau đều bị bôi đen:”Tin-học” , “TIN-HỌC”, “Tin-Học”
C.Công cụ tìm kiếm và thay thế từ trong văn bản của Word cho biết số lần tìm thấy từ hoặc số lần thay thế đã được thực hiện

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-07-20T18:36:05+00:00 1 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:37:15+00:00

  1 số thuộc tính cơ bản định dạng đoạn văn bản đó là , hãy chọn phương án sai ?

  A. Xác định hướng giấy

  B.Khoảng cách đến đoạn văn bản trước , sau

  C.Khoảng cách giữa các dòng trong cùng 1 đoạn

  D.Căn lề , vị trí lề văn bản ( so với lề trang )

  2.Tìm câu sai trong các câu sau :

  A.Chức năng thay thế chỉ cho phép thay 1 từ bằng 1 từ khác có cùng số lượng kí tự

  B.Ngầm định từ được gõ vào ô Find What là “Tin-học” thì trong văn bản tất cả các từ sau đều bị bôi đen:”Tin-học” , “TIN-HỌC”, “Tin-Học”

  C.Công cụ tìm kiếm và thay thế từ trong văn bản của Word cho biết số lần tìm thấy từ hoặc số lần thay thế đã được thực hiện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )