1.some designers have taken …from Vietnam’s ethnic minorities A.liking B.hobby C.inspiration D.interest 2.tìm lỗi sai và

Question

1.some designers have taken …from Vietnam’s ethnic minorities
A.liking B.hobby C.inspiration D.interest
2.tìm lỗi sai và sửa lại
For the time being he was writing a new novel which is a science fiction
A B C D

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-11-10T20:30:27+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:31:42+00:00

  1.C(Lấy cảm hứng từ:Inspiration)

  2.Was writing→Is writing(Sau for the time being là dùng thì hiện tại đơn.)

  chúc bạn học tốt!!!!!!!

  0
  2021-11-10T20:31:54+00:00

  $\text{1 , C.inspiration .} $

  $\text{ 2 , was writing ⇒ is writing .}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )