(1/$\sqrt{a}$+1-1/a+$\sqrt{a})*$\sqrt{a}/a+2$\sqrt{a}+1

Question

(1/$\sqrt{a}$+1-1/a+$\sqrt{a})*$\sqrt{a}/a+2$\sqrt{a}+1

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-15T19:13:46+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T19:15:39+00:00

    Đáp án: Phần sau là j vậy ??

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )