1.Stamps, Cats, Weeds, Clubs Trọng tâm là S 2. Asvise, Despite, Children, Surbrise Trọng tâm là I

Question

1.Stamps, Cats, Weeds, Clubs
Trọng tâm là S
2. Asvise, Despite, Children, Surbrise
Trọng tâm là I

in progress 0
Harper 1 tuần 2021-12-04T07:38:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:39:50+00:00

  1.Stamps, Cats, Weeds, Clubs

  Stamps, các từ khác đều phát âm giống chữ “C” còn Stamps là “S”

  2. Asvise, Despite, Children, Surbrise

  →Children, từ Children có chữ I phát âm “i”còn lại phát âm “ai”

  0
  2021-12-04T07:40:19+00:00

  1.Stamps ,       Cats,           Weeds,           Clubs

  Trọng tâm là S

  2. Asvise,         Despite,            Children,               Surbrise

  Trọng tâm là I

  #NOCOPY

  Chúc bn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )