1)sự khác nhau của túi bào tử và sự phát triển của rêu và túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ 2) tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được nhưng nơi

Question

1)sự khác nhau của túi bào tử và sự phát triển của rêu và túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ
2) tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được nhưng nơi ẩm ướt

in progress 0
Alice 2 tháng 2021-10-02T15:29:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:30:38+00:00

  Đáp án:hình dưới là câu 1 . Câu 2 là :Vì chưa có mạch dẫn hoàn thiện nên rêu phải sống ở những nơi ẩm ưới

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1-su-khac-nhau-cua-tui-bao-tu-va-su-phat-trien-cua-reu-va-tui-bao-tu-va-su-phat-trien-cua-duong

  0
  2021-10-02T15:31:05+00:00

  Đáp án:1 túi bào tử của rêu 

  Có nắp đậy và các hạt bào tử khi tui bao tu mở thì hạt sẽ rơi ra bào tử nảy mầm thành câu rêu non

  Trước khi hình thành túi bao tu o ngọn các cay rêu có co quan sinh sản hữu tính 

  Của dương xử 

  Sinh sản bào tử nam dưới mặt sau cua lá và túi bào tử có vòng cơ

  2  vì rễ của cây là rễ giả các sợi nhỏ ở phía dưới chân  ,  chúng mảnh và nhỏ phân nhánh ít nhưng khả năng hút nước còn hạn chế, chưa có hệ thống mạch dẫn do nước ko thể di chuyển trong đường dài 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )