1. Sự nghiệp, thành tựu của vua Hàm Nghi 2. Một vài mẩu chuyện dã sử về vua Hàm Nghi (tối đa 2 mẩu chuyện)

Question

1. Sự nghiệp, thành tựu của vua Hàm Nghi
2. Một vài mẩu chuyện dã sử về vua Hàm Nghi (tối đa 2 mẩu chuyện)

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-25T00:02:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:03:49+00:00

  1. Ông đã trở thành 1 vị vua trị vì đất nước rất tốt.

  0
  2021-10-25T00:04:15+00:00

  1.- Lên ngôi khi 13 tuổi.

  -Nhà vua 15 tuổi đã có ý thức chống Pháp

  -18 tuổi vị vua yêu nước này đã phải chịu cảnh lưu đày.

  -Năm 1944, nhà vua mất sau 56 năm bị lưu đày, thọ 72 tuổi.

  2.Cố Đạo chủ gìn giữ hai con voi vàng

  Giấc chiêm bao vua gặp Đức Thánh Mẫu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )