1) Tác dụng của lăng kính ? 2) Ban ngày ta thấy lá cây có màu xanh là vì ? 3) Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta thu được ánh sáng màu gì ?

Question

1) Tác dụng của lăng kính ?
2) Ban ngày ta thấy lá cây có màu xanh là vì ?
3) Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ, ta thu được ánh sáng màu gì ? Tại sao lại thu được ánh sáng màu đó ?
4) Khi chiếu một chùm sáng trắng vào vật màu xanh lục, ta thấy vật có màu gì ?

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-20T04:45:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T04:46:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1) _Tác dụng của lăng kính là phân tích chùm ánh sáng trắng 

  2)  Là vì có ánh sáng trắng chiếu vào lá cây phản xạ ánh sáng màu xanh vào mắt ta

  3)  Ta thu được ánh sáng màu đỏ vì ánh sáng trắng đi qua 1 tấm lọc có màu đỏ lọc ánh sáng trắng ra màu đỏ

  4)  Ta thấy vật có màu xanh lục 

  0
  2021-09-20T04:46:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1)phân tích chùm ánh sáng trắng 

  2)vì có ánh sáng trắng chiếu vào lá cây phản xạ ánh sáng màu xanh vào mắt ta còn các tia khác được lá cây giữ lại

  3)  màu đỏ,  vì ánh sáng trắng đi qua 1 tấm lọc có màu đỏ lọc ánh sáng trắng ra màu đỏ

  4)màu xanh lục 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )