1.Tác dụng nào sau đây là không phải của mạng máy tính A Để nâng cao tốc độ xử lý của bộ vi xử lý B Để chia sẻ tài nguyên và thiết bị C Để

Question

1.Tác dụng nào sau đây là không phải của mạng máy tính
A Để nâng cao tốc độ xử lý của bộ vi xử lý B Để chia sẻ tài nguyên và thiết bị
C Để tạo thành các hệ thống tính toán lớn D Để sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác
2.Mạng điện thoại có phải là môi trường truyền thông hay không?
A Có B Môi trường này chỉ có ở mạng máy tính
C Không D Chỉ đúng khi là điện thoại có dây
3.Trong các cách kết nối Internet hiện nay thì cách kết nối nào có tốc độ cao nhất
A Sử dụng đường truyền riêng B Kết nối Wi-Fi
C Sử dụng đường truyền ADSL D Sử dụng môđem qua đường điện thoại
4.Hệ thống WWW có bao gồm các trang web hay không
A Chứa đồng thời cả web tĩnh và web động B WWW chỉ chứa các web tĩnh
C Không D WWW chỉ chứa các web độngCâu

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-08-12T07:46:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:47:50+00:00

  1.C

  2.D

  3.A

  4.A

  0
  2021-08-12T07:48:14+00:00

  đáp án:

  câu 1.C

  câu 2.D

  câu 3.A

  câu 4.A

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )