1. Tác hại của ốc sên 2. Loài nào có khả năng làm sạch nước 3. Những loài đại diện của ngành thân mềm 4. Kế tên những loài có cấu tạo chân rìu

Question

1. Tác hại của ốc sên
2. Loài nào có khả năng làm sạch nước
3. Những loài đại diện của ngành thân mềm
4. Kế tên những loài có cấu tạo chân rìu

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-11-10T20:18:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:20:06+00:00

  Đáp án:
  1 tác hại là
  hại cây trồng : vd ốc sên , ốc bươu vùng
  vật chủ trung gian truyền bệnh : các loại ống ruộng
  2 làm sạch nước : trai sò
  3 đại diền ngành thân mềm : trai sông ,ốc sên , mực , bạch tuộc , sò
  4 chân rìu : ngọc trai , trai sông ,..

   

  0
  2021-11-10T20:20:06+00:00

  1. -Phá hoại mùa màng cây trồng

  -Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun, sán ở trâu, bò,…

  2. có khả năng làm sạch nước như là: trai, hến,…

  3. các đại diện của ngành thân mềm là: ốc sên sống trên cạn, bạch tuộc, sò, hến, mực sống ở biển, ốc vặn,…

  4. Những loài có cấu tạo chân rìu: trai,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )