1 Tại các trạm xăng dầu thường đặt các thùng cát lớn cạnh các trụ bơm xăng. Theo em, những thùng cát này có tác dụng gì? HD Có một số học sinh (HS) tr

Question

1 Tại các trạm xăng dầu thường đặt các thùng cát lớn cạnh các trụ bơm xăng.
Theo em, những thùng cát này có tác dụng gì?
HD Có một số học sinh (HS) trả lời như sau
HS A: Thùng cát lớn cạnh các trụ bơm xăng để khi xăng dầu chảy ra dùng cát rắc lên cho
khỏi trơn trợt.
HS B: Thùng cát lớn cạnh các trụ bơm xăng để điều hòa không khí cho mát, để xăng
không bốc cháy.
Em hãy phân tích và tìm câu trả lời của mình nhé.
2
a) Cho một lượng bột sắt tác dụng vừa đủ với t gam dung dịch axit sunfuric loãng.
Sau khi phản ứng thu được 0,4 gam khí hiđro (đktc) và 110,8 gam dung dịch
muối.
i. Tính khối lượng axit clohiđric phản ứng và khối lượng muối sắt (II) sunfat tạo
thành trong dung dịch.
ii. Tính t?
b) Dẫn toàn bộ khí hiđro trên qua bột thiếc (IV) oxit (dư) đốt nóng thì phản ứng xảy
ra hoàn toàn Viết phương trình hóa học và tính khối lượng thiếc Sn tạo thành.

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-20T07:58:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:59:58+00:00

  Đáp án:

   1.

  giải thích :Thành phần chính của cát là silic điôxit (SiO2) có nhiệt độ nóng chảy lên đến khoảng 1.650oC và nhiệt độ sôi khoảng 2.230oC, do đó có khả năng hấp thụ nhiệt rất lớn. 

  Trong trường hợp có cháy, cát sẽ là một vật chữa cháy hữu hiệu. 

  suy ra hs b trả lời đúng hơn

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-20T08:00:00+00:00

  1/

  Những thùng cát này có tác dụng dập lửa khi có đám cháy xăng dầu. Xăng dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước nên không thể dùng nước dập lửa mà phải dùng cát để ngăn lửa tiếp xúc với không khí. 

  2/

  a, $Fe+ H_2SO_4 \to FeSO_4+ H_2$

  i. 

  $n_{H_2}= \frac{0,4}{2}= 0,2 mol$

  => $n_{Fe}= n_{H_2SO_4}= n_{FeSO_4}= 0,2 mol$

  $m_{H_2SO_4}= 98.0,2= 19,6g$

  $m_{FeSO_4}= 0,2.152= 30,4g$ 

  ii. 

  $m_{Fe}= 0,2.56= 11,2g$ 

  $m_{dd spứ}= m_{Fe}+ t – m_{H_2}$ 

  => $11,2+t-0,4= 110,8$

  $\Leftrightarrow t= 100g$ 

  b, $SnO_2+ 2H_2 \buildrel{{t^o}}\over\to Sn+ 2H_2O$

  $n_{H_2}= 0,2 mol$

  => $n_{Sn}= 0,1 mol$

  $m_{Sn}= 0,1.119= 11,9g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )