1. Tại sao chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế chính sách ngoại thương? 2. Tại sao nửa sau thế kỷ XVIII các thành thị suy tàn dần. TRẢ LỜI HAY và ĐẦY ĐỦ s

Question

1. Tại sao chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế chính sách ngoại thương?
2. Tại sao nửa sau thế kỷ XVIII các thành thị suy tàn dần.
TRẢ LỜI HAY và ĐẦY ĐỦ sẽ vote 5 sao nha!

in progress 0
Hadley 28 phút 2021-10-05T16:52:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T16:53:40+00:00

  1.Theo cô mik kể thì do các chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương là sợ các nước khác mược cớ sang buôn bán để xâm lược .

  2.Tại vì chúa Trịnh-Nguyễn hạn chế chính sách ngoại thương nên các khu vực thành thị bị suy tàn

  (cho mik ctlhn nha)

  0
  2021-10-05T16:54:00+00:00

  2, Tại vì chúa Trịnh, chúa Nguyễn hạn chế chính sách ngoại thương nên sau thế kỷ XVIII các thành thị suy tàn dần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )