1) tại sao đường tan trong nước nóng nhanh tan vào nước lạnh? 2) tại sao mùa đông mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơm mặc 1 áo dày?

Question

1) tại sao đường tan trong nước nóng nhanh tan vào nước lạnh?
2) tại sao mùa đông mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơm mặc 1 áo dày?

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-09T12:48:01+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:49:22+00:00

  1 ) Vì trong các phân tử, nguyên tử nước có các khoảng cách nên khi chuyển động đường sẽ xen vào các khoảng cách của các phân tử, nguyên tử nước và khi nhiệt độ tăng cao thì các phân tử, nguyên tử nước chuyển động nhanh hơn nên đường sẽ tan nhanh hơn .

  2 ) Vì tạo ra nhiều lớp không khí ở giữa các lớp áo mỏng , mà không khí thì dẫn nhiệt kém nên hạn chế truyền nhiệt từ cơ thể ra ngoài môi trường 

  0
  2021-09-09T12:49:28+00:00

  1) Đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh, mà một phân tử có nhiệt độ cao hơn thì phân tử đó chuyển động nhanh hơn, nên làm cho các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn.

  2) Giữa các lớp áo mỏng là không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hơi ấm trong cơ thể ta ít bị thoát ra ngoài. Do vậy mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơn mặc một áo dày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )