1.Tại sao hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh? A.Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử đường và nước

Question

1.Tại sao hòa tan đường trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh?
A.Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn.
B.Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh, các phân tử đường chuyển động chậm hơn nên đường dễ hòa tan hơn.
C.Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử nước hút các phân tử đường mạnh hơn.
D.Không thể lý giải được.
2.Chọn câu đúng
A.Các chất cấu tạo từ các phân tử, phân tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia được.
B.Ở thể rắn, lực liên kết giữa các phân tử, nguyên tử nhỏ hơn ở thể lỏng.
C.Số phân tử, nguyên tử cấu tạo nên các chất rất lớn vì kích thước của các hạt này rất nhỏ.
D.Vì thể tích bảo toàn nên khi trộn hai chất lỏng với nhau, thể tích của hỗn hợp sẽ bằng tổng thể tích của hai chất lỏng.
3.Các chất được cấu tạo từ
1.tế bào
2.các nguyên tử, phân tử
3.hợp chất
4.các mô

in progress 0
Maya 1 năm 2021-10-16T05:21:58+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:23:02+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: A.Vì nước nóng có nhiệt độ cao hơn nước lạnh nên làm cho các phân tử đường và nước chuyển động nhanh hơn.

   Vì nhiệt độ càng cao thì phân tử chuyển động càng nhanh, do vậy thúc đẩy quá trình khuếch tán giữa đường và nước.

  Câu 2: A.Các chất cấu tạo từ các phân tử, phân tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia được.

  Nguyên tử và phân tử là các thành phần nhỏ nhất cấu tạo nên các vật chất.

  Câu 3: 2.các nguyên tử, phân tử

  Nguyên tử và phân tử là các thành phần nhỏ nhất cấu tạo nên các vật chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )