1.Tại sao khi bắt sóng AM trên máy thu thanh lại hay bị nhiễu sóng khi có thiết bị phát sóng ở gần ví dụ: xe máy, ô tô đang chạy hoặc sóng điện thoại?

Question

1.Tại sao khi bắt sóng AM trên máy thu thanh lại hay bị nhiễu sóng khi có thiết bị phát sóng ở gần ví dụ: xe máy, ô tô đang chạy hoặc sóng điện thoại?
2. Tại sao khi tháo anten của máy thu thanh thì độ nhạy của máy thu giảm đi?
3. Trong phần “Nguyên lý làm việc của khối sử lý tín hiệu màu” ( Bài 20: Máy thu hình) Chỉ đề cập đến 3 màu cơ bản ĐỎ (Red), LỤC (Green) và Lam (Blue) mà không phải nhiều màu? Hãy giải thích vấn đề đó.

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-08-21T16:46:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-21T16:48:15+00:00

    Chịu nhé :v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )