1. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? 2. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách n

Question

1. Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?
2. Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, em Quang vô ý
thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện được rễ
nào còn, rễ nào mất?

in progress 0
Ruby 9 phút 2021-10-10T12:11:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T12:13:01+00:00

  Đáp án:

  1: – Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.

  + Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác.

  + Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

   2: Để biết được rễ nào còn, rễ nào mất thì tốt nhất là kích thích mạnh vào chi trước và lần lượt kích thích mạnh từng chi sau. Nếu chi nào có phản ứng co thì rễ còn, còn không có phải ứng tức là rễ đã đứt

  0
  2021-10-10T12:13:21+00:00

  1.

   Vì dây thần kinh tủy bao gồm các bó sợi cảm giác cái bó sợi đó vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ trước và rễ sau.

  Rễ sau dẫn xung thần kinh cảm giác, Rễ trước dẫn xung thần kinh vận động.

  2.

  Kích thích mạnh lần lượt vào các chi:
  + Nếu không gây co chi nào => Rễ sau ( rễ cảm giác )
  chi đó bị đứt
  + Nếu chi nào co => Rễ trước ( rễ vận động) vẫn còn
  + Nếu chi đó không co, các chi khác co => Rễ trước ( Rễ vận động) của chi đó đứt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )