1:Tại sao phải lm việc có kế hoạch ? Nếu lm việc ko có kế hoạch thì có hại gì? 2:Nêu cụ thể về quyền đc bảo vệ , chăm sóc của trẻ em 3:thế nào là di s

Question

1:Tại sao phải lm việc có kế hoạch ?
Nếu lm việc ko có kế hoạch thì có hại gì?
2:Nêu cụ thể về quyền đc bảo vệ , chăm sóc của trẻ em
3:thế nào là di sản văn hóa?
Em hãy kể tên 4 di sản văn hóa vật thể và 4 di sản văn hóa phi vật thể
4:hãy phân biệt tín ngưỡng,tôn giáo,mê tín dị đoan
5:Giải thích vì sao nhà nước của ta là nhà nước của dan,do dân,vì dân
6:Bộ máy nhà nước cấp chung ương gồm những cơ quan nào?
Hãy cho biết chức năng và nghiệm vụ của các cơ quan đó

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-08-21T17:27:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:28:53+00:00

  Câu 1:

  – Vì làm việc có kế hoạch sẽ giúp ta rèn luyện được sự kiên trì, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong công việc

  – Nếu làm việc không có kế hoạch sẽ có hại là:

  + Lãng phí thời gian

  + Hiệu quả công việc thấp

  + Kĩ năng cho sự kiên trì không cao

  Câu 2:

  – Quyền được bảo vệ:

  + Được khai sinh và có quốc tịch

  + Được tôn trọng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm

  – Quyền được chăm sóc:

  + Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe

  + Quyền được sống chung với cha mẹ và hưởng sự chăm sóc từ các thành viên trong gia đình

  Câu 3:

  – Di sản văn hóa là các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tinh thần và vật chất.

  – Quần thể di tích Cố đô Huế

  – Vịnh Hạ Long

  – Phố cổ Hội An

  – Thánh địa Mỹ Sơn

  Câu 4:

  – Tín ngưỡng, tôn giáo là hành động, ý nghĩa thể hiện sự tôn sùng, kính trọng, biết ơn

  – Còn mê tính dị đoan là dựa vào tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện hành vi trái pháp luật

  Câu 5:

  – Vì Nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân

  Câu 6:

  –  Cấp trung ương, bao gồm:

  + Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra

  + Ccas cơ quan hành chính của nhà nước

  + Các cơ quan xét xử

  + Các cơ quan kiểm sát

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )