1/tại sao Pháp lại đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh bắc kì lần thứ hai? A. Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước năm 1874 B. Pháp muốn đánh thành H

Question

1/tại sao Pháp lại đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh bắc kì lần thứ hai?
A. Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước năm 1874
B. Pháp muốn đánh thành Hà Nội để trả thù cho Gácnie
C. Pháp cần thị trường,nguyên liệu, nhân công để chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
D. Pháp muốn chiếm được mỏ than Hòn Gai Quảng Yên
2/ thực dân pháp tiến đánh Bắc Kỳ năm 1873 vì
A. Có quân triều đình phối hợp
B. Yêu cầu nguyên liệu thị trường nhân công
C. Sự nhu nhược hèn nhát của nhà Nguyễn
D. Pháp có điều kiện tăng viện binh và ngân sách chiến tranh

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-16T12:47:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T12:48:45+00:00

  1/tại sao Pháp lại đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh bắc kì lần thứ hai?

  A. Pháp vu cáo triều đình Huế vi phạm hiệp ước năm 1874

  B. Pháp muốn đánh thành Hà Nội để trả thù cho Gácnie

  C. Pháp cần thị trường,nguyên liệu, nhân công để chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  D. Pháp muốn chiếm được mỏ than Hòn Gai Quảng Yên

  2/ thực dân pháp tiến đánh Bắc Kỳ năm 1873 vì

  A. Có quân triều đình phối hợp

  B. Yêu cầu nguyên liệu thị trường nhân công

  C. Sự nhu nhược hèn nhát của nhà Nguyễn

  D. Pháp có điều kiện tăng viện binh và ngân sách chiến tranh

  0
  2021-07-16T12:49:05+00:00

  1. C

  2. D

  CHÚC BẠN THI TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )