1.Tật phổ biến nhất ở tuổi học đường là A.đục thủy tinh thể B.cận thị C.đau mắt hột D.đau mắt đỏ 2.Cơ quan phân tích gồm bao nhiêu thành phần ? A.1 B.

Question

1.Tật phổ biến nhất ở tuổi học đường là
A.đục thủy tinh thể
B.cận thị
C.đau mắt hột
D.đau mắt đỏ
2.Cơ quan phân tích gồm bao nhiêu thành phần ?
A.1
B.2
C.3
D.4

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-08T09:32:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:33:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 :

  Chọn B. cận thị.

  Câu 2 :

  Chọn C. Ba bộ phận.

   

  0
  2021-10-08T09:33:54+00:00

  1. Tật phổ biến nhất ở tuổi học đường là: cận thị 

  Chọn B 

  2, Cơ quan phân tích thị giác gồm : 3 phần 

  + Bộ phận cảm thụ 

  + Dây thần kinh 

  + Bộ phận phân tích ở trung ương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )