1 tế bào của người có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 46. a) Nếu tế bào này nguyên phân liên tiếp 5 lần ở giai đoạn sinh sản thì môi trường phải cung cấp ba

Question

1 tế bào của người có bộ nhiễm sắc thể là 2n = 46.
a) Nếu tế bào này nguyên phân liên tiếp 5 lần ở giai đoạn sinh sản thì môi trường phải
cung cấp bao nhiêu NST đơn mới cho quá trình này?
b) Nếu các tế bào con tạo ra ở quá trình nguyên phân nói trên, lớn lên, và đều thực hiện
giảm phân để tạo ra các tinh trùng bình thường thì số tinh trùng tạo ra là bao nhiêu?

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-27T21:18:04+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:19:17+00:00

  a, Số NST môi trường cung cấp cho quá trình: ($2^{5}$ – 1) x 46 = 1426 NST

  b, Số tế bào tham gia vào giảm phân là: $2^{5}$ = 32

  Ở cơ thể đực, mỗi tế bào sinh tinh sẽ tạo ra 4 tinh trùng. 

  Vậy số tinh trùng tạo ra là: 32 x 4 = 128 tinh trùng

  0
  2021-10-27T21:19:25+00:00

  Đây bạn, chúc bạn học tốt.

   

  1-te-bao-cua-nguoi-co-bo-nhiem-sac-the-la-2n-46-a-neu-te-bao-nay-nguyen-phan-lien-tiep-5-lan-o-g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )