1 tế bào nguyên phân liên tiếp 6 lần tạo ra các tế bào con, 50% tế bào con giảm phân tạo thành giao tử. tính số trứng được tạo thành ?

Question

1 tế bào nguyên phân liên tiếp 6 lần tạo ra các tế bào con, 50% tế bào con giảm phân tạo thành giao tử. tính số trứng được tạo thành ?

in progress 0
Amara 2 giờ 2021-09-07T11:19:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:21:03+00:00

  Số tế bào con tạo thành sau nguyên phân:

  $2^{6}$ $= 64$ 

  Số tế bào con giảm phân tạo giao tử là:

  $64 : 2 = 32$

  → Số trứng tạo thành là: $32 × 1 = 32$

  0
  2021-09-07T11:21:20+00:00

  Đáp án:

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  `2^6 = 64` tế bào

  – Số trứng được tạo thành sau giảm phân là:

  `64 × 50\% × 1 = 32` trứng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )