1/Tên gọi của chính quyền mới xuất hiện ngay sau ngày 27/2/1917 là gì ? 2/xô viết đại biểu công nhân và bình lính Pêtơrôgrát thực chất chính quyền của

Question

1/Tên gọi của chính quyền mới xuất hiện ngay sau ngày 27/2/1917 là gì ?
2/xô viết đại biểu công nhân và bình lính Pêtơrôgrát thực chất chính quyền của giải cấp ?

in progress 0
Hailey 3 tháng 2021-08-29T18:21:45+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:23:01+00:00

  1. Tên gọi là Chính phủ Lâm thời .

  2.  Là chính quyền của giai cấp Vô sản .

  0
  2021-08-29T18:23:15+00:00

  1. Tên gọi chính quyền mới là Chính phủ Lâm thời

  2. Xô viết đại biểu công nhân và binh lính là chính quyền của giai cấp Vô sản

  Cho mình xin ctlhn nha ????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )