1.Tên gọi hiện nay của vương quốc frăng cổ? 2.Campuchia là quốc gia có lịch sử-…phát triển lâu đời ở khu vực Đông Nam Á?

Question

1.Tên gọi hiện nay của vương quốc frăng cổ?
2.Campuchia là quốc gia có lịch sử…….phát triển lâu đời ở khu vực Đông Nam Á?

in progress 0
Emery 7 phút 2021-09-14T09:22:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:24:19+00:00

  1.Tên gọi hiện nay của vương quốc frăng cổ?

  → Pháp

  2. Campuchia là quốc gia có lịch sử………….. phát triển lâu đời ở khu vực Đông Nam Á?

  → thời cổ – trung đại

  0
  2021-09-14T09:24:29+00:00

  1 . Tên gọi của vương quốc frăng cổ hiện nay là : Pháp

  2 . Campuchia là quốc gia có lịch sử  thời cổ – Trung đại phát triển lâu đời ở khu vực Đông Nam Á

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )