1/ tgiac ABC đồng dạng với tgiac DEF theo tỉ số k1. tgiac DEF đồng dạng với tgiac GHK theo tỉ số k2 thì tgiac ABC đồng dạng tgiac GHK theo tỉ số? A.

Question

1/ tgiac ABC đồng dạng với tgiac DEF theo tỉ số k1. tgiac DEF đồng dạng với tgiac GHK theo tỉ số k2 thì tgiac ABC đồng dạng tgiac GHK theo tỉ số?
A. k1/k2. B. k1+k2. C. k1*k2. D. k1-k2
2/ cho tgiac ABC và tgiac MNP đồng dạng theo tỉ số đồng dạng là 2. Diện tích tgiac MNP= 10cm2 thì dtich tgiac ABC bằng?
A. 20cm2. B. 30cm2. C. 40cm2. D. 50cm2
Giúp em với mng ơi! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-11-24T10:25:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:26:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1.C

  2.C

  0
  2021-11-24T10:26:57+00:00

  Đáp án:

  1C

  2C

  Mik chắc chắn đúng 100%

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )