1/Thả rơi tự do 1 vật m = 750g, khi vật rơi đến độ cao z thì đạt v = 30km/h. Tìm cơ năng của vật ở độ cao z.

Question

1/Thả rơi tự do 1 vật m = 750g, khi vật rơi đến độ cao z thì đạt v = 30km/h. Tìm cơ năng của vật ở độ cao z.

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-30T23:56:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:57:32+00:00

  Ef = Eo

  0,5 * 0,75kg (30km / h * 1000/3800) ² = Eo

  Ez = 26,04 J

  0
  2021-09-30T23:57:42+00:00

  Đáp án:

  \(W = 7,5z + \frac{{625}}{{24}}(J)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  m = 750g = 0,75kg\\
  v = 30km/h = \frac{{25}}{3}m/s
  \end{array}\)

   cơ năng tại độ cao Z bằng tổng động năng và thế năng tại độ cao z:

  \(W = mgz + \frac{1}{2}m{v^2} = 0,75.10.z + \frac{1}{2}.0,75.{\frac{{25}}{3}^2} = 7,5z + \frac{{625}}{{24}}(J)\)

  không cho độ cao z bằng số cụ thể nên chỉ ra được biểu thức theo z thôi nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )