1 tháng nào đó có đúng 5 ngày thứ bảy nhiều ngày thứ sáu hơn ngày thứ năm ngày 17 của tháng đó là ngày thứ mấy ? không chép mạng giải thích các bước

Question

1 tháng nào đó có đúng 5 ngày thứ bảy nhiều ngày thứ sáu hơn ngày thứ năm ngày 17 của tháng đó là ngày thứ mấy ?
không chép mạng
giải thích các bước giải

in progress 0
Peyton 2 năm 2021-07-24T18:04:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:05:04+00:00

  Đáp án: Thứ năm

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì tháng đó có 5 ngày thứ 7 nên thứ 7 có thể rơi vào các ngày 1;2;3. Mà số ngày thứ 6 hơn số ngày thứ năm nên thứ 7 là ngày 2( ko thể là ngày 1 vì số ngày thứ sáu sẽ = số ngày thứ 5, ko thể là ngày 3 vì vì số ngày thứ sáu sẽ = số ngày thứ 5) từ đó ta đếm cho đến ngày thứ 17

            nhơ vote 5 sao và cho ctlhn nha.Chúc bạn học giỏi nè

  0
  2021-07-24T18:05:43+00:00

  Đáp án: thứ 5

   

  Giải thích các bước giải:Vì tháng đó có 5 ngày thứ 7 nên thứ 7 có thể rơi vào các ngày 1;2;3. Mà số ngày thứ 6 hơn số ngày thứ năm nên thứ 7 là ngày 2( ko thể là ngày 1 vì số ngày thứ sáu sẽ = số ngày thứ 5, ko thể là ngày 3 vì vì số ngày thứ sáu sẽ = số ngày thứ 5) từ đó ta đếm cho đến ngày thứ 17

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )