1.Thành phần của không khí. 2.Cho 4,6g Na td với O2.Tính VO2 thu đc

Question

1.Thành phần của không khí.
2.Cho 4,6g Na td với O2.Tính VO2 thu đc

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-27T07:30:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:31:29+00:00

  1) Không khí gồm : 78% N2 , 21% O2 , 1% CO2 H2O bụi

  2) nNa = 4.6/23 = 0.2 mol

  4Na + O2 -to-> 2Na2O

  0.2____0.05

  VO2 = 1.12 (l) 

   

  0
  2021-10-27T07:31:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $1/$

  $\text{Thành phần của không khí là 78% N2, 21% O2 và 1% các}$ $\text{khí khác (CO2, H2,…)}$

  $2/$

  $PTPƯ:4Na+O_2\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $2Na_2O$

  $n_{Na}=\frac{4,6}{23}=0,2mol$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=\frac{1}{4}n_{Na}=0,025mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,025.22,4=0,56l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )