1. The plane took off though the weather was bad => In spite of====-.

Question

1. The plane took off though the weather was bad
=> In spite of……………………………………………..

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-09-27T12:09:46+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:10:54+00:00

  In spite of the bad weather, The plane took off

  Giải thích: vì đừng sau though có câu trúc the n +be+adj nên sang in spite of( despite of) thì sang cấu trúc the+adj+N

  Xin hay nhất nhé

  Thank you very much

  0
  2021-09-27T12:10:55+00:00

  1. The plane took off though the weather was bad

  `=>`In spite of the bad weather, The plane took off

  `Huyy`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )