1)Theo em,trong điều kiện hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp? 2)So sánh hai hình thức tổ chức lảnh thổ công n

Question

1)Theo em,trong điều kiện hiện nay nhân tố nào đóng vai trò quan trọng đối với sự phân bố công nghiệp?
2)So sánh hai hình thức tổ chức lảnh thổ công nghiệp: khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp

in progress 0
Aubrey 7 phút 2021-09-07T10:31:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:32:42+00:00

    câu 1 

    Nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự phân bố công nghiệp là vị trí địa lí.

    Trong điều kiện hiện nay, vị trí địa lí có tác động rất lớn đến việc lựa chọn các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất ở trên thế giới và ở Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )