1.Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà (220V)? A/Bàn là điện 110V – 1000W B/Q

Question

1.Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà (220V)?
A/Bàn là điện 110V – 1000W
B/Quạt điện 110V – 80W
C/Công tắc điện 500V – 10A
D/Bóng điện 12V – 3W
2.Công tắc là thiết bị dùng để:
A/Đóng mạch điện
B/Cắt mạch điện
C/Đóng cắt mạch điện với I<5A D/Đóng cắt mạch điện với I>5A
3.Trong các cách mắc công tắc sau cách mắc nào đúng:
A/Mắc trên dây pha,nối tiếp với tải,trước cầu chì
B/Mắc trên dây pha,song song với tải,trước cầu chì
C/Mắc trên dây pha,nối tiếp với tải,sau cầu chì
D/Mắc trên dây pha,song song với tải,sau cầu chì
Trả lời và giải thích giùm e ạ

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-16T16:48:56+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:50:20+00:00

  $1.B$

  $2.D$

  $3.A$

  0
  2021-08-16T16:50:28+00:00

  1b 2D 3A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )