1. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm là các tệp hình ảnh , em cần làm gì ? 2. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm là các tệp videos, em cần làm gì? 3. Để tìm kiếm tất c

Question

1. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm là các tệp hình ảnh , em cần làm gì ?
2. Thu hẹp phạm vi tìm kiếm là các tệp videos, em cần làm gì?
3. Để tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến từ khoá tìm kiếm , em cần làm gì ?
4. Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm thông tin , khi tìm kiếm nhiều thuật ngữ trong một tài liệu đơn , em sự dụng toán tử nào?

in progress 0
Ayla 2 tuần 2021-07-12T10:59:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T11:01:10+00:00

  1) cần xem thời gian tệp ảnh, hoặc đặt bộ ảnh riêng. 

  2) cần xem thời gian, hoặc video riêng

  3)cần đưa ra câu hỏi chung.

  4)sử dụng bộ lọc vùng tìm các tệp, 

  Vd: txt, docx, ..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )