1.Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 10 . Hỏi ngày 25/11 là thứ mấy. 2.Bạn An viết dãy số : 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1… (Bắt đầu là số 1 , tiếp đến 2

Question

1.Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 10 . Hỏi ngày 25/11 là thứ mấy.
2.Bạn An viết dãy số : 1 , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 1… (Bắt đầu là số 1 , tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1 , … ) Hỏi :
a) Số hạng thứ 31 là số 0 hay số 1 . Vì sao ?
b) Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1 , bao nhiêu số 0 ?

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-08-23T08:14:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T08:15:43+00:00

  Đáp án:

  1. tháng 10 : 31 ngày

  => từ 25 tháng 10 đến 25 tháng 11 qua : 31 – 25 + 25 = 31 ngày 

  31 : 7 = 4 dư 3

  => ngày 25/11 là chủ nhật

   2.

  a, chia dãy thành các cặp 1,0,0 

  31 : 3 = 10 dư 1 

  vậy số thứ 31 là số 1

  b, 100 : 3 = 33 dư 1

  Vậy viết đến số hạng thứ 100 thì viết : 33 x 2 = 66 số 0 và 100 – 66 = 34 số 1

  0
  2021-08-23T08:16:07+00:00

  Đáp án:

   1.ngày 25/11 là chủ nhật

   2.66 số 0 và 54 số 1

  Giải thích các bước giải:

  1. tháng 10 : 31 ngày

  => từ 25 tháng 10 đến 25 tháng 11 qua : 31 – 25 + 25 = 31 ngày 

  31 : 7 = 4 dư 3

  => ngày 25/11 là chủ nhật

   2.

  a, chia dãy thành các cặp 1,0,0 

  31 : 3 = 10 dư 1 

  vậy số thứ 31 là số 1

  b, 100 : 3 = 33 dư 1

  Vậy viết đến số hạng thứ 100 thì viết : 33 x 2 =66 số 0  và 100 – 66 = 54 số 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )