1 thùng hình trụ cao 0,8m đựng đầy dầu. Bk trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3. Áp suất của dầu gây ra tại 1 điểm cách đáy thùng 0,2m bằng bao nhiêu

Question

1 thùng hình trụ cao 0,8m đựng đầy dầu. Bk trọng lượng riêng của dầu là 8000N/m3. Áp suất của dầu gây ra tại 1 điểm cách đáy thùng 0,2m bằng bao nhiêu?

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-07T18:40:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:42:01+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt:

  h=0,8m

  d=8000N/m³

  h1’=0,2m

  p1=?

  Giải:
  Áp suất của dầu gây ra tại điểm cách đáy thùng 0,2m là:

  p1=d.h1=d.(h-h1′)=8000.(0,8-0.2)=4800 (Pa)

   

  0
  2021-08-07T18:42:04+00:00

  Đáp án:

  p’ = 4800Pa 

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  {d_d} = 8000N/{m^3}\\
  h = 0,8m\\
  h’ = 0,2m\\
  p’ = ?N/{m^2}
  \end{array} \right.$

   Áp suất tại điểm cách đáy thùng 0,2m là:

  $p’ = {d_d}.\left( {h – h’} \right) = 8000.\left( {0,8 – 0,2} \right) = 4800Pa$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )