1 thuyền rời bến tại A đi đến B với vận tốc V1 =4,m/s so vs dòng nước đi hết 2 tiếng, đi ngược dòng từ B đến A hết 2,5h. Tính quảng đường thuyền đi dc

Question

1 thuyền rời bến tại A đi đến B với vận tốc V1 =4,m/s so vs dòng nước đi hết 2 tiếng, đi ngược dòng từ B đến A hết 2,5h. Tính quảng đường thuyền đi dc.

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-12-06T19:05:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:06:47+00:00

  Giải:

  Quãng đường của thuyền đi so với nước

  s1=v*t:14,4*2=28,8km

  thời gian thuyền đi ngược dòng so với nước

  2,5-2=30′

  quãng đường thuyền ngược dòng so với nước

  s2=v*t:14,4*1/2=7,2km

  Quãng đường mà thuyền đi dc

  S=s1+s2=28,8+7,2=36km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )