1/ Tìm 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ” 2/ Tìm 2 câu tục ngữ có từ ” thầy “

Question

1/ Tìm 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ”
2/ Tìm 2 câu tục ngữ có từ ” thầy “

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-28T15:41:24+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:42:44+00:00

  Huy Voưn

  Hai câu đồng nghĩa với trai xinh gái đẹp là:

  +Trai tài gái sắc

  +Xứng đôi vừa lứa

  2)Hai câu tục ngữ có từ thầy là:

       *Sang sông phải bắc cầu kiều

  Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy*

               Con ơi ghi nhớ lời này
  Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên

  0
  2021-09-28T15:42:53+00:00

  1/ 2 câu đông nghĩa vs ” Trai xinh gái đẹp ” là : 

  – Trai tài gái sắc 

  – Trai thanh nữ tú

  2 câu tục ngữ có từ ” thầy ” là : 

  – Không thầy đố mày làm nên 

  – Học thầy không tày học bạn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )