1.tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng là 134 và giữa chúng có 9 số lẻ khác 2. Lan viết ra giấy 14 số chẵn liên tiếp nhau rồi lấy số đầu tiên cộng với số

Question

1.tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng là 134 và giữa chúng có 9 số lẻ khác
2. Lan viết ra giấy 14 số chẵn liên tiếp nhau rồi lấy số đầu tiên cộng với số cuối cùng thì được kết quả là 50.tìm số đầu và số cuối mà Lan đã viết

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-08-31T06:15:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:17:33+00:00

  Đáp án:1. 123, 27

  2.6 và 14

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T06:17:35+00:00

  Đáp án:

   Số đầu 13

  Giải thích các bước giải:

   4+12

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )