1. Tìm x biết: 3$x^{2}$ + x = 0 2. Tìm GTLN của A= $\frac{2012}{2011+(x+1)^2}$ và giá trị tương ứng của x.

Question

1. Tìm x biết:
3$x^{2}$ + x = 0
2. Tìm GTLN của A= $\frac{2012}{2011+(x+1)^2}$ và giá trị tương ứng của x.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-14T07:06:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:08:20+00:00

  1.

  $3x^2+x=0$

  $\Leftrightarrow x(3x+1)=0$

  $\Leftrightarrow x=0; x=-\frac{1}{3}$

  2.

  $(x+1)^2\ge 0$

  $\Rightarrow (x+1)^2+2011\ge 2011$

  $\Rightarrow A\le \frac{2012}{2011}$

  $max=\frac{2012}{2011}\Leftrightarrow x=-1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )