1)Tìm đa thức A cho biết a)A+(x^2+y^2)=5x^2-3y^2-xy^2 b)A-(xy-x^2+y^2)=x^2-y^2 Có hình càng tốt ạ

Question

1)Tìm đa thức A cho biết
a)A+(x^2+y^2)=5x^2-3y^2-xy^2
b)A-(xy-x^2+y^2)=x^2-y^2
Có hình càng tốt ạ

in progress 0
Piper 1 năm 2021-09-09T18:52:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:53:37+00:00

  Đáp án:

   a) A = 4x² – 4y² – xy²

   b) A = xy

  Giải thích các bước giải:

   a)  A + (x² + y²) = 5x² – 3y² – xy²

  <=>A = ( 5x² – 3y² – xy²) – ( x² + y²)

  <=>A = 5x² – 3y² – xy² – x² – y²

  <=>A = 4x² – 4y² – xy²

  Vậy A = 4x² – 4y² – xy²

    b) A – ( xy  – x² + y²) = x² – y²

  <=>A =  x² – y² + xy – x² + y²

  <=>A =  xy 

  Vậy A = xy

  0
  2021-09-09T18:54:04+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  $a)$

       $A + (x² + y²) = 5x² – 3y² – xy²$

  $⇔ A = 5x² – 3y² – xy² – (x² + y²)$

  $⇔ A = 5x² – 3y² – xy² – x² – y²$

  $⇔ A = 4x² – 4y² – xy²$

  Vậy $A = 4x² – 4y² – xy².$

  $b)$

       $A – (xy – x² + y²) = x² – y²$

  $⇔ A = x² – y² + (xy – x² + y²)$

  $⇔ A = x² – y² + xy – x² + y²$

  $⇔ A = xy$

  Vậy $A = xy.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )