1 Tìm x X là chữ số tận cùng của 3 mũ 2018 cảm ơn trc ạ

Question

1 Tìm x
X là chữ số tận cùng của 3 mũ 2018
cảm ơn trc ạ

in progress 0
Emery 54 phút 2021-10-13T17:10:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:11:26+00:00

  `3^(2018)=9^(1008)×9=…..1×9=…….9 `( vì `9 `có dạng `9^(2n) `đề có tận cùng bằng `1`)

  `⇒x=9`

  0
  2021-10-13T17:12:18+00:00

  Ta có: `3^2018 = 3^(4 . 504 + 2) = 3^(4 . 504) . 3^2 = (3^4)^504 . 9 = (…1)^504 . 9 = (…1) . 9 = (…9)`

  Vậy `x = 9`

  (Chúc bạn học tốt ạ) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )