1 .tìm n biết : a^n-b^n=(a+b)(a-b) 2.tìm nghiệm của đa thức biết đa thức = 0 4x^2 -10-(4x+1)x

Question

1 .tìm n biết :
a^n-b^n=(a+b)(a-b)
2.tìm nghiệm của đa thức biết đa thức = 0
4x^2 -10-(4x+1)x

in progress 0
Daisy 1 giờ 2021-10-05T19:44:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T19:45:54+00:00

  Đáp án:

  1, `n=2`

  2, `x=-10`

  Giải thích các bước giải:

  1, 

  `a^n-b^n=(a+b)(a-b)`

  `⇔a^n-b^n=a^2-b^2`

  `⇔n=2`

  Vậy: `n=2`

  2,

  `4x^2-10-(4x+1)=0`

  `⇔4x^2-10-4x^2-x=0`

  `⇔-10-x=0`

  `⇔x=-10`

  Vậy: `x=-10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )