1,Tìm n sao cho (n-6) chia hết cho(n-1) 2,Tìm các phân số thỏa mãn đk có maaux là 30,lớn hơn 7/17 nhỏ hơn 6/17

Question

1,Tìm n sao cho (n-6) chia hết cho(n-1)
2,Tìm các phân số thỏa mãn đk có maaux là 30,lớn hơn 7/17 nhỏ hơn 6/17

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-07-27T09:16:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:17:59+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

  `Vì, (n-6) \vdots (n-1)`$\\$`=>n-1-5\vdots (n-1)`$\\$`=> -5 \vdots (n-1)`$\\$`=>(n-1) \in Ư(5)={1; -1; 5; -5}`$\\$`=>n \in {2, 0, 6, -4}`

   Bài 2:

  Không có phân số nào phù hợp 

  Vì `7/17 > 6/17`

  Nên không tồn tại phân số lớn hơn 7/17 nhỏ hơn 6/17

  0
  2021-07-27T09:18:11+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1)

  `n-6\vdotsn-1`

  `=>n-1-5\vdotsn-1`

  `=>5\vdotsn-1`

  `=>n-1∈Ư(5)={5;-5;1;-1}`

  `=>n∈{6;-4;2;0}`

  Vậy để `n-6\vdotsn-1` thì `n∈{6;-4;2;0}`

  2)

  Gọi phân số đó là `x/30`. Theo đề bài ta có:

  `7/17<x/30<6/17`

  `=>210/510<(17x)/510<180/510`

  `=>210<17x<180` (vô lí, không có số nào mà lớn hơn 210 mà nhỏ hơn 180)

  `=>x∈∅`

  Vậy phân số đó không tồn tại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )