`1.` `@` Tìm số nghịch đảo của : `1 , 9/10 ; 1/5 ; 15/11`

Question

`1.`
`@` Tìm số nghịch đảo của : `1 , 9/10 ; 1/5 ; 15/11`

in progress 0
Audrey 4 tháng 2021-08-14T20:15:01+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:16:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số nghịch đảo của `A` là `1/A`

  `=>`Số nghịch đảo của `1` là `1/1=1`

  `=>`Số nghịch đảo của `9/10` là `1/{9/10}=10/9`

  `=>`Số nghịch đảo của `1/5` là `1/{1/5}=5`

  `=>`Số nghịch đảo của `15/11` là `1/{15/11}=11/15`

  0
  2021-08-14T20:16:38+00:00

  Số nghịch đảo của :

  $1$ $là$ $1$

  $\frac{9}{10}$ $là$ $\frac{10}{9}$

  $\frac{1}{5}$ $là$ $\frac{5}{1}$

  $\frac{15}{11}$ $là$ $\frac{11}{15}$

  ???????????? ????????̂???? ????????????̉ ????????̛̀???? ???????????? ????????????̂́????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )