1. Tìm tập xác định của hàm số y = 2020 tanx + 2019 cotx + 2018

Question

1. Tìm tập xác định của hàm số y = 2020 tanx + 2019 cotx + 2018

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-15T09:13:17+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:14:46+00:00

  ĐK: $\sin x\ne 0;\cos x\ne 0$

  $\Leftrightarrow 2\sin x\cos x\ne 0$

  $\Leftrightarrow \sin2x\ne 0$

  $\Leftrightarrow x\ne\dfrac{k\pi}{2}$

  $\to D=\mathbb{R}$ \ $\{\dfrac{k\pi}{2}\}$

  0
  2021-07-15T09:15:15+00:00

  Đáp án:

  $D = \Bbb R \backslash \left\{k\dfrac{\pi}{2}\,|\,k \in \Bbb Z\right\}$

  Giải thích các bước giải:

  $y = 2020\tan x + 2019\cot x + 2018$

  $y$ xác định $\Leftrightarrow \begin{cases}\cos x \ne 0 \\\sin x \ne 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \sin2x \ne 0$

  $\Leftrightarrow 2x \ne k\pi$

  $\Leftrightarrow x \ne k\dfrac{\pi}{2}\quad (k \in \Bbb Z)$

  $\Rightarrow TXĐ: D = \Bbb R \backslash\left\{k\dfrac{\pi}{2}\,|\,k \in \Bbb Z\right\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )