1. Tìm tỉ số phần trăm: a) 8, 95 b) 12, 6 c) 42, 6 và 0, 3 d) 8, 15 và 1, 5 2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg. 3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$ 4. Tìm 2, 8 của

Question

1. Tìm tỉ số phần trăm:
a) 8, 95
b) 12, 6
c) 42, 6 và 0, 3
d) 8, 15 và 1, 5
2. Tìm 2, 5% của 45, 5 kg.
3. Tìm 8, 1% của $15, 39m^{2}$
4. Tìm 2, 8 của 1, 064
5. Tìm một số, biết 4, 8% là 13, 92
6. Tìm một số, biết 4, 5% là 130, 5 tạ

in progress 0
Gabriella 1 tuần 2021-12-06T17:57:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:58:26+00:00

  Bạn ơi bài 1 câu A,B hình như thiếu hay sai thì phải mình tính ko được

  0
  2021-12-06T17:58:58+00:00

  Giải thích các bước giải:

  c) 42,6 và 0,3                                                                         d) 8,15 và 1,5

    42,6:0,3=142                                                                           8,15:1,5=5,4333

   142=14,2%                                                                               5,4333=543,33%

  2) 2,5% của 45,5kg                                                              3) 8,1% của 15,39m2

   45,5:100×2,5=1,1375kg                                                        15,39:100×8,1=1,24659m2

  4)2,8% của 1,064                                                                 5) 4,8% của nó là 13,92

   1,064:100×2,8=0,029792                                                      13,92×100:4,8=66,816

                                            6) 4,5% của nó là 130,5 tạ

                                              130,5×100:4,5=2900 tạ

  BÀI 1 CÂU A,B HÌNH NHƯ SAI Ạ, BẠN XEM LẠI NHA.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA!

                                                    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )