1.Tính: a)$5^{2^{3^{1^{9^{8^{6^{4^{9^{2}}}}}}}}}-4^{3^{2^{9^{0^{8^{6^{7}}}}}}}=?$ b)$6^{4^{8^{0^{9^{10^{5}}}}}}.2^{2^{2^{2^{9^{0^{80}}}}}}.6^{2^{1^{90

Question

1.Tính:
a)$5^{2^{3^{1^{9^{8^{6^{4^{9^{2}}}}}}}}}-4^{3^{2^{9^{0^{8^{6^{7}}}}}}}=?$
b)$6^{4^{8^{0^{9^{10^{5}}}}}}.2^{2^{2^{2^{9^{0^{80}}}}}}.6^{2^{1^{90^{88^{8}}}}}=?$
c)So sánh:$2^{8^{6^{4^{0^{5^{9^{2^{13}}}}}}}}$ và $8^{2^{6^{9^{0^{5^{125}}}}}}$
2.Chuyển $A=2,476515381.10^{27}$ về thăng bậc chuyển vị luỹ thừa cấp 2(Chú ý:Không được chuyển về thăng bậc luỹ thừa cấp 1 $1352945627^{3}$
3.Chuyển $(1,157920892.10^{77})^{1234567}$ về biểu thức thăng bậc luỹ thừa cấp 1(vd:$40=3^0+3^1+3^2+3^3$,…)
Đề toán nâng cao!!!

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-07-12T10:24:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:25:42+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a.Ta có :
  $1^{9^…}=1\to 5^{2^{3^1}}=5^{2^3}=5^8$ 

  $0^{8^{6^{7}}}=0\to 4^{3^{2^{9^{0^{…}}}}}=4^{3^{2^{9^{0}}}}=4^{3^{2^{1}}}=4^{3^2}=4^9$

  $\to$Biểu thức $5^8-4^9=128481$

  b.Tương tự câu a

  $\to 6^4.2^{2^{2^{2}}}.6^2=6^4.2^{2^{4}}.6^2=6^6.2^{16}$

  c.Ta có : 

  Số hạng 1 $=2^{8^{6}}=2^{(2^3)^{6}}=2^{2^{18}}$

  Số hạng 2 $=8^{2^6}=2^{3.2^6}$

  Vì $3.2^6<2^2.2^6=2^8<2^{18}\to $Số hạng 2<Số hạng 1

  0
  2021-07-12T10:26:29+00:00

  Lời giải:

  a)$128481$

  b)$3057647616$

  c)$2^{8^{6^{4^{0^{5^{9^{2^{13}}}}}}}}>8^{2^{6^{9^{0^{5^{125}}}}}}$

  2.Áp dụng quy tắc thăng bậc chuyển vị luỹ thừa ,ta có:

  $(3^{3^{2}}+3^{2^{3}}+2^{3^{3}}).(5^{2^{4}}+5^{4^{2}}+4^{5^{2}}+4^{2^{5}})$

  3.

  Đặt $a=1,157920892.10^{77}$

         $b=1234567$

  Áp dụng công thức biểu thức thăng bậc luỹ thừa,ta có:

  $a^b=1+a^0+a^{\frac{1}{256}}+…+a^{b-\frac{1}{128}}+a^{b-\frac{1}{256}}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )